WIJKBEHEER

LOKALE VERNIEUWING ondersteunt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de belangrijke rol van wijken en wijkvertegenwoordiging. Bijeenkomsten in de wijk dienen daarbij als klankbord en input voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.

 

Standpunten

  • Het huidige onderhoudsniveau van infrastructuur en voorzieningen in de wijken heeft in sommige wijken de kritische ondergrens bereikt. Dit betreft met name het onderhoud van straten en het stadsmeubilair.
  • Er dienen meer middelen beschikbaar gesteld te worden om een veilige en verantwoorde leefomgeving in alle Nieuwegeinse wijken te realiseren.
  • College en Raad dienen structureel de wijken in te (blijven) gaan om bewoners een luisterend oor te bieden.

BEKIJK MEER

BESTUUR EN ORGANISATIE

FINANCIEN