VERKEER EN VERVOER

LOKALE VERNIEUWING vindt dat de verkeersdoorstroming in de Gemeente Nieuwegein soepel(er) en veilig(er) moet verlopen. Het onderhoud van de wegen en de infrastructuur hebben hierbij onze blijvende aandacht.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid moeten verkeersbewegingen (fiets en auto) beter/goed gemonitord worden en moeten gevaarlijke verkeersomstandigheden snel en doeltreffend worden aangepakt. Meldingen van inwoners dienen serieus opgepakt en in alle redelijkheid ook snel uitgevoerd en opgelost te worden.

 

Standpunten

  • Binnen de Gemeente Nieuwegein zal de komende jaren nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de optimalisering en het veiliger worden van fietsroutes en de algemene inrichting van wegen, kruisingen en straten in en rond de diverse wijken.
  • 30km gebieden/wegen moeten als zodanig ingericht worden.
  • Verkeersdoorstroming tijdens de spitsuren verder optimaliseren.
  • Openbaar vervoer minimaal in stand houden op het bestaande niveau en waar nodig verbeteren.
  • De sluiproutes die nu door veel gebruikers van de snelwegen rond Nieuwegein gebruikt worden moeten ontmoedigd worden met verkeer-belemmerende maatregelen.
  • Op alle doorgaande wegen in Nieuwegein, daar waar dit niet leidt tot overschrijding van geluids- of fijnstofnormen, wordt 70 kilometer per uur de maximumsnelheid.

BEKIJK MEER

WONEN

MIGRATIE EN STATUSHOUDERS