TOERISME EN RECREATIE

Toerisme is momenteel een onderschatte functionaliteit in Nieuwegein.

Wij vinden dat de Gemeente Nieuwegein veel te bieden heeft. Wij vinden verder dat de toeristische mogelijkheden die er zijn beter gepromoot en optimaler benut moeten worden. De gemeente dient hierbij een faciliterende rol te spelen.  Op deze manier kan de Gemeente Nieuwegein zich als recreatiegemeente duidelijker op de kaart zetten.

Ook vinden wij dat we zuinig en trots moeten zijn op onze twee historische dorpskernen (Vreeswijk en Jutphaas) en de directe omgeving daarvan.

Verder vinden wij duurzame aandacht voor natuur en behoud noodzakelijk, gelijk wij het in standhouden van ons kanaal- en rivierlandschappen zeer belangrijk vinden.

 

Standpunten

  • De gemeente Nieuwegein moet zich nadrukkelijk inzetten voor de promotie van haar toeristische producten.
  • De dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten we koesteren en op herkenbare wijze uitdragen.
  • De toeristische mogelijkheden en het serviceniveau van toeristische informatie moet op een hoger plan gebracht worden.
  • Toeristenbelasting met jaarlijkse inflatiecorrectie handhaven.
  • De opbrengst vanuit de toeristenbelasting dient aantoonbaar gebruikt te worden voor toerisme bevorderende maatregelen.

BEKIJK MEER

VEKEER EN VERVOER

AFVAL, MILIEU EN GROEN