STANDPUNTEN

Het verkiezingsprogramma van Lokale Vernieuwing

ZORG EN WELZIJN

INTEGRALE VEILIGHEID

AFVAL, MILIEU EN GROEN

ECONOMIE EN WERK

ONDERWIJS EN EDUCATIE

MIGRATIE EN STATUSHOUDERS

SPORT

KUNST EN CULTUUR

TOERISME EN RECREATIE

FINANCIEN

WONEN

VEKEER EN VERVOER

WIJKBEHEER

RUIMTELIJKE ORDENING

BESTUUR EN ORGANISATIE