SPORT 

De Gemeente Nieuwegein is een echte sportgemeente. De gemeente kent sportverenigingen voor jeugdigen en volwassen en heeft verschillende goede binnen- en buitensportaccomodaties. Dat moet vooral zo blijven.

Naast het gezondheidsaspect van sporten is voor LOKALE VERNIEUWING ook het sociale aspect van het kunnen deelnemen aan sport zeer belangrijk. Daarom vinden wij dat de gemeente zorg moet dragen voor de benodigde (financiële) faciliteiten, zodat het lidmaatschap van een sportvereniging laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar blijft of wordt.

 

Standpunten

  • Schoolzwemmen moet terug op de agenda.
  • De mogelijkheid van sportbeoefening door jong en oud en specifieke doelgroepen zijn van wezenlijk belang.
  • Huurtarieven voor sportaccommodaties dienen betaalbaar te blijven voor en door de gebruikers.
  • De gemeentelijke sportaccommodaties dienen, in overleg en naar behoefte en efficiëntie, alle dagen van de week geopend te zijn.
  • LOKALE VERNIEUWING ondersteunt iedere vorm van versterking van de samenhang en samenwerking tussen sportverenigingen. 

BEKIJK MEER

INTEGRALE VEILIGHEID

ZORG EN WELZIJN