RUIMTELIJKE ORDENING

LOKALE VERNIEUWING vindt dat de gemeente moet streven naar gevarieerde woonwijken waarbij bewoners, bouwers en architecten meer ruimte krijgen om variatie en verschil aan te brengen.

Verder vinden wij dat er in de wijken voldoende groen en speelruimte aanwezig moet zijn.

 

Standpunten

  • Bestemmingsplannen dienen ontwikkelingsgericht te zijn met een visie op de toekomst.
  • Behoud van natuur- en landschapswaarden moeten overeind blijven.
  • LOKALE VERNIEUWING is tegen de bouw van windmolens en elke vorm van overlast daarvan ook al betreft het plaatsing in een van onze buurgemeenten.
  • Rood voor Rood en Groen voor Groen.
  • Koester wijkparken en andere bestaande groenvoorzieningen.
  • Speelruimte moet schoon en goed onderhouden zijn.

BEKIJK MEER

KUNST EN CULTUUR

SPORT