ONDERWIJS EN EDUCATIE

LOKALE VERNIEUWING is trots op de educatieve voorzieningen die er in de Gemeente Nieuwegein zijn. Bijna ieder kind kan binnen de eigen gemeente gepast en gewenst onderwijs volgen.

Voor de gemeente blijven er nog twee belangrijke taken over, zijnde het verzorgen van nieuwe/passende/moderne/veilige huisvesting voor de scholen en een goede afstemming met de ondersteuningsvoorzieningen.

 

Standpunten

  • De gemeente dient het opstarten en in stand houden van diversiteit in opleidingen binnen de stad te stimuleren.
  • Schoolbesturen die een brede school willen zijn dienen hierbij door de gemeente ondersteund te worden waarbij de gemeente geen financiële risico’s loopt.
  • Waar hiervoor de mogelijkheden zijn dienen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengevoegd te worden en beschikbaar te zijn voor alle gebruikersgroepen.
  • Vroegschoolse educatie moet beschikbaar blijven, (ook) voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en/of sociale achterstand. 

BEKIJK MEER

BESTUUR EN ORGANISATIE

FINANCIEN