ECONOMIE EN WERK

Nieuwegein is geografisch gunstig gelegen in het midden van het land en is omgeven door meerdere grote snelwegen. Hierdoor is Nieuwegein goed bereikbaar en aantrekkelijk voor vele bedrijven. Het Klooster, gelegen aan de A27, is daar een goed voorbeeld van.

De bedrijven binnen de Gemeente Nieuwegein zijn de motor van onze gemeentelijke economie. Hoewel het economisch herstel zich inmiddels heeft aangediend, vinden wij het belangrijk dat de gemeente zich krachtig blijft inzetten en inspannen om onze lokale economie te stimuleren en te onderhouden.

In dit kader vinden wij het verder van belang dat de gemeente geen onnodige belemmeringen (vergunningen, regeltjes, enz) aan bedrijven opwerpt. Naar onze mening zou dat een bruisend bedrijfsleven en een goed florerende middenstand alleen maar in de weg staan.

Innovatieve en vooral duurzame ontwikkelingen dienen volledige ondersteuning en medewerking vanuit de Gemeente Nieuwegein te krijgen.

 

Standpunten

  • Algemene voorzieningen binnen de gemeente moeten aantrekkelijk zijn voor ondernemers.
  • Er dient een goed ondernemersklimaat te zijn waarbij de lokale overheid voorwaardenscheppend is.
  • Samenwerking van de gemeente met de ondernemersverenigingen moet tot concrete en meetbare resultaten leiden.
  • De gemeente zal de lokale bedrijven de ruimte moeten geven om zich verder te ontplooien.
  • De aantrekkelijkheid van de binnenstad en de andere winkelcentra zal door de gemeente gefaciliteerd en onderhouden moeten worden waarbij het accent niet alleen op City mag liggen.
  • Om het ondernemersklimaat positief te benaderen moet er werk gemaakt worden van een uitbreiding en verbetering van de bestaande infrastructuur.

BEKIJK MEER

VEKEER EN VERVOER

AFVAL, MILIEU EN GROEN