BESTUUR EN ORGANISATIE

LOKALE VERNIEUWING is er voor alle inwoners en bedrijven van Nieuwegein, aan wiens welbevinden wij graag een grote en positieve bijdrage leveren. Wij doen dat op zo veel mogelijk maatschappelijk relevante onderwerpen door overleg te voeren met inwoners en andere van belang zijnde partijen. Dit kunnen bedrijven, instanties, belangenorganisaties en andere professionals zijn.

 

Standpunten

 • De Gemeente Nieuwegein dient zich verder te ontwikkelen naar een eigentijdse, op inwoners en bedrijven gerichte, klantvriendelijke en flexibele organisatie.
 • Samenwerking zoeken en behouden met de omliggende gemeenten vanuit de visie om efficiënter en krachtiger te kunnen opereren.
 • Het luisteren naar en gezamenlijk zoeken met de inwoners en bedrijven naar optimale oplossingen moet de standaard werkwijze worden binnen de gemeente.
 • Belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beleidsbeslissingen.
 • Beleidsnota’s dienen in begrijpelijke taal en transparant aan gemeenteraad en inwoners gepresenteerd te worden.
 • Wijkgerichte aanpak moet adequaat en met oog voor gevolgen ingevuld worden.
 • Informeren en communiceren met inwoners en bedrijven dienen proactief inhoud en vormgegeven te worden waarbij I(C)T-mogelijkheden optimaal benut en gebruikt moeten worden.
 • De loketfunctie van de gemeente dient laagdrempelig voor inwoners en bedrijven te zijn en makkelijk ingevuld te worden.
 • De dienstbaarheid aan de klant/burger staat centraal en ICT is hierbij ondersteunend aan de uitvoering.
 • Externe inhuur van adviesbureaus en deskundigen vindt alleen nog plaats als de deskundigheid binnen het gemeentelijk apparaat aantoonbaar ontbreekt.
 • Externe inhuur moet beperkt worden in een percentage van het totale personeelsbestand (Maximaal 2%).
 • Extra aandacht dient uit te gaan naar de integriteit van bestuurders en politieke ambtsdragers zoals raad- en commissieleden.

 

BEKIJK MEER

INTEGRALE VEILIGHEID

ZORG EN WELZIJN